تعمیر کلیه تجهیزات و فروش کلیه لوازم

شرکت عمران صنعت کادوس با تجربه در زمینه مشاوره، طراحی ، اجرا و ارائه خدمات و تعمیرات کلیه تجهیزات و لوازم بتن ریزی مفتخر است در کنار شما عزیزان باشد.

کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی

میزان مصرف 

میزان مصرف پودر سخت کننده مطابق محل مصرف، میزان مصرف در هر متر مربع به کیلوگرم، میزان بار ترافیکی به تن در جدول زیر است :

  • محل مصرف                  میزان مصرف            میزان بار 

  • پارکینگ معمولی        kg 5 -4         تا 3 تن

  • سالن های تولید            kg  5          تا 6 تن

  • بارانداز بار آشیانه ها        kg 7         تا 10 تن

  • جاده معادن سنگ          kg 12         تا 22 تن

تصاویر افزودنی ها

کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی