طراحی و اجراي انواع كف سازي

اجراي انواع كف سازي بر پايه بتن سخت

در کارخانجات و انبارها و سالن های تولید کارخانجات و کارگاه های تولیدی و سردخانه ها و پارکینگهای طبقاتی و فرودگاه ها و مکان های صنعتی و صنایع نظامی و شرکت های بزرگ واردات و صادرات جهت ضد خراش و آسیب دیدگی از کف سازی با بتن سخت استفاده می کنند .در بتن ریزی کف سوله ها و کارخانه ها و جایگاه های پمپ بنزین و محیط های نمایشگاه ها از کف سازی بتن سخت استفاده می شود و با دستگاه های برش بتن برش در بتن های کف زده می شود و از بتن رنگی نیز می توان استفاده نمود که بسیار زیبا و متنوع می توان از این رنگ ها استفاده کرد.

– اجراي انواع كف سازي بر پايه بتن سخت
– اجراي انواع كف سازي و محوطه سازی بر پايه بتن منقش
– اجراي انواع پوششها و كفپوش هاي پليمري
– ارائه انواع خدمات ايزولاسيون و لاينينگ مخازن
– فروش كليه مصالح مرتبط با محصولات شركت
– فروش کلیه ماشین آلات مرتبط با صنعت کفپوش

میزان مصرف 

میزان مصرف پودر سخت کننده مطابق محل مصرف، میزان مصرف در هر متر مربع به کیلوگرم، میزان بار ترافیکی به تن در جدول زیر است :

  • محل مصرف                  میزان مصرف            میزان بار 

  • پارکینگ معمولی        kg 5 -4         تا 3 تن

  • سالن های تولید            kg  5          تا 6 تن

  • بارانداز بار آشیانه ها        kg 7         تا 10 تن

  • جاده معادن سنگ          kg 12         تا 22 تن

تصاویر طراحی و اجراي

کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی
کف سازی